CoeLux’un çalışma mekanlarındaki etkisi Türkiye’de bir yüksek lisans tezi kapsamında değerlendirildi. Sonuç olumlu!

Gün geçtikçe gün ışığı almayan çalışma mekanlarının sayısı artıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğunluğun ve metrekare fiyatlarının yüksek olduğu ve sürekli arttığı metropollerde bu trend daha da belirgin. Ancak gün ışığının sağlığımız üzerinde olumlu etkileri ya da yokluğunun olumsuz etkileri ispatlanmış durumda. D vitamini üretiminden tutun da depresyona kadar, gün içerisindeki değişim ile çalışan arasındaki ilişkinin koparılmasının fiziksel ve psikolojik olarak önemli etkileri var. Bu yüzdendir ki Almanya gibi ülkelerde ofis şartlarında pencere büyüklükleri ve çalışanın gün ışığına erişimi gibi kurallar konulmuş durumda.

CoeLux, patentli teknolojisi sayesinde, gün ışığını herhangi bir mekana taşıyabiliyor. Bir aydınlatma sisteminden çok, gün ışığı deneyimi sunan, bu gökyüzü penceresi bu özelliği ile çalışma mekanlarına da önemli bir katkı sağlıyor. İşte bu yönü ile CoeLux, Türkiye’e bir yüksek lisans tezine konu oldu.

“Gün ışığı almayan kapalı mekanlarda gün ışığı etkisi yaratan uygulamaların kullanıcı etkisi üzerine bir çalışma” başlıklı tez, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı, İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Alpin Köknel Yener danışmanlığında gerçekleşen tezin sahibi, aynı zamanda aydınlatma tasarımcısı olarak çalışan Damla Bayhan. (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/damla-bayhan-0817a44b/) Bayhan, tezinde gün ışığı almayan kapalı mekanlarda kullanıcı algısının belirlenmesi amacıyla anket yöntemi kullanılarak deneysel bir çalışma düzenledi.

Tez kapsamında, birinde gün ışığı etkisi yaratan sistemin (CoeLux), diğerinde ise tavana gömme aydınlatma aygıtlarının olduğu iki farklı odada düzenlenen çalışma ortamlarında aydınlatma düzeni görsel konfor açısından ve katılımcılar üzerindeki algısal etkileri açısından karşılaştırıldı.

19 kişiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda CoeLux ile daha verimli çalışmaya uygun, keyifli-huzurlu ve uyarıcı bir mekan algısı yaratıldığı sonucu çıktı.

Tüm tezi PDF olarak linkten indirebilirsiniz: