İki yeni aydınlatma parametresi: “Melanopik Işık” (Melanopic Light) ve “Sirkadiyen Uyarıcı” (Circadian Stimulus)